ปี 2050 ขยะจะมากกว่าปลาในทะเล

นักวิจัยคาด ปี 2050 ขยะพลาสติกจะมีมากกว่าปลาในทะเล

จากการประชุม World Economic Forum ที่เมืองดาวอส ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เผยว่า ในปัจจุบันมีการทิ้งขยะลงทะเลกว่า 8 ล้านตันต่อปี เป็นปัญหาใหญ่ที่ส่อเค้าวิกฤติทางทะเลขึ้นเรื่อยๆ หากยังไม่มีมาตราการกำจัดขยะพลาสติกอย่างเหมาะสม ในอีก 31 ปีข้างหน้า ขยะพลาสติกจะล้นทะเล

ปัญหาหลัก คือ การใช้พลาสติกเพียงแค่ “ครั้งเดียว” แล้วทิ้ง โดยไม่มีการนำกลับไปรีไซเคิลหรือใช้ใหม่แต่อย่างใด

นี่ไม่เพียงแต่กระทบต่อปลาที่กินพลาสติกเข้าไป แต่ยังกระทบถึงคนกินปลาอย่างพวกเราด้วย เรียกได้ว่ากระทบห่วงโซ่อาหารกันเป็นทอด ๆ เลยทีเดียว

นักวิจัยจึงรวมตัวกันเรียกร้องให้ทุกประเทศ มีมาตรการ นำพลาสติกกลับมาใช้ใหม่และลดการใช้พลาสติกอย่างจริงจัง

ที่มา Washingtonpost