ป่าพรุ ปอดของโลก

ป่าพรุ คือปอดของของโลกเช่นเดียวกับป่าอะมาซอน ป่าพรุ เป็นชนิดของป่าที่มีแค่ 3% ของพื้นที่โลก แต่กักเก็บคาร์บอนได้มากกว่าป่าทั้งโลกรวมกัน ในไทยมีแค่ 0.15% ของพื้นที่ประเทศไทย ส่วนใหญ่อยู่ที่ ป่าพรุควนเคร็ง และ ป่าพรุโต๊ะแดง แถวภาคใต้ เป็นป่าชุ่มน้ำ คือมีน้ำนองอยู่หน้าดินตลอดปี เพราะน้ำเลยทำให้การย่อยสลายของซากไม้ซากสัตว์ลดเวลาลง เลยทำให้เป็นชั้นดินที่มีเชื้อเพลิง และกักเก็บคาร์บอน หากเกิดไฟป่า ป่าอื่นๆ สามารถเร่งดับไฟป่าได้ แต่หากเกิดไฟป่าที่ป่าพรุที่เป็นแหล่งเชื้อเพลิงชั้นดี ชนิดที่แม้บนดินไฟดับแล้ว แต่ใต้ดินไฟยังไหม้อยู่ ต้องใช้การจัดการไฟป่าที่ยากลำบากกว่า (แม้จะเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำยากต่อการเกิดไฟป่า แต่ป่าพรุที่เสื่อมโทรมเป็นส่วนใหญ่ในทุกวันนี้ ทำให้มีน้ำไม่พอกันไฟป่า) รวมทั้งการทำเกษตร ใช้ประโยชน์จากป่าพรุ แล้วไม่ดูแลรักษา ป่าชนิดนี้เลยเหลือน้อยในโลก ดินพรุชั้นล่างมีอายุถึง 6,000-7,000 ปี ดินชั้นบน 700-1,000 ปี ขึ้นชื่อว่ากักเก็บคาร์บอนได้ดีที่สุดบนผืนดินโลก และดีที่สุดรองจากมหาสมุทร

อ้างอิง https://www.iucn.org/resources/issues-briefs/peatlands-and-climate-change