คนไทยคิดค้นกว่า 10 ปี ถุงพลาสติกย่อยสลายได้

ข่าวดี! คนไทยทำถุงพลาสติกชีวภาพ ย่อยสลายได้ใน 90 วัน

หน่วยงานรัฐบาลไทยจับมือร่วมกับภาคเอกชน ผลิตถุงพลาสติกเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ย่อยสลายได้

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมมือกับสมาคมอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพ (TBiA) , บริษัท โททาล คอร์เบียน พีแอลเอ ประเทศไทย จำกัด , บริษัท บีเอเอสเอฟ จำกัด และบริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด

ร่วมกันวิจัยสร้างถุงพลาสติกนี้กว่า 10 ปี โดยใช้มันสำปะหลัง ซึ่งประเทศไทยมีมาก และใช้ส่วนผสมพลาสติกเพียง 1% เท่านั้นจากการใช้พลาสติกทั้งหมด

ประเทศไทยใช้เวลากว่า 10 ปีในการพัฒนาและผลิต ถุงพลาสติกย่อยสลายได้ นี้จาก แป้งมันสำปะหลัง ซึ่งมีราคาถูกกว่าที่ประเทศอื่นคิดค้นเจ้าสิ่งนี้จากแป้งข้าวโพด ทำให้ของเรามีราคาถูก โดยคาดว่าเมื่อเกิดการใช้อย่างแพร่หลายในห้างร้านประเทศไทย สามารถทำให้ราคาลดลงถึงใบละ 2.5 บาทได้

ถุงพลาสติกย่อยสลายได้นี้จะมีรูปร่างลักษณะเหมือนถุงพลาสติกทั่วไป แต่สามารถย่อยสลายตามธรรมชาติได้ภายใน 90 วัน

เบื้องต้นมีการผลิตออกมา 2 ขนาด คือ หน้ากว้าง 18 นิ้ว และ 30 นิ้ว โดยนำไปใช้จริงครั้งแรกในงานกาชาดที่จัดขึ้นในวันที่ 15-24 พฤศจิกายนนี้ ที่สวนลุมพินี

ซึ่งมีการคาดหวังให้งานนี้เป็นต้นแบบงานการกุศลสีเขียว เพื่อลดขยะพลาสติก อีกทั้งเพื่อขับเคลื่อนการจัดการขยะอย่างยั่งยืนตามแนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียน

ที่มา : https://brandinside.asia/food-waste/…